Online ledenvergadering 19 maart a.s., 20.00 uur

Een extra ledenvergadering vindt plaats op vrijdag 19 maart 2021 vanaf 20.00 uur online (in Teams). Opgave daarvoor uiterlijk 18 maart 20.00 uur via e-mailadres: voetbalvereniginggrijpskerk@gmail.com Covid-19 en de daarmee gepaard gaande maatregelen doen een enorme aanslag op onze club. Graag willen we jullie vertellen wat we allemaal gedaan hebben en wat ons nog te doen staat. We hebben daarbij de steun en hulp van alle leden nodig. Gelukkig hebben we ook heel goed nieuws te melden: onze plannen met de nieuwbouw van onze kantine, kleedkamers en andere ruimten vorderen. Ook daarover willen we jullie bijpraten.

Algemene Ledenvergadering                                                                                              

Vrijdag 19 maart 2021

aanvang 20.00 uur

in Teams: opgave uiterlijk 18 maart 20.00 uur via e-mailadres: voetbalvereniginggrijpskerk@gmail.com

Aan: Leden VV Grijpskerk.

Van: Bestuur.

Grijpskerk, februari 2021.

Beste leden,

Covid-19 en de daarmee gepaard gaande maatregelen doen een enorme aanslag op onze club.

De gevolgen zijn sportief heel, heel erg vervelend. Competities zijn stilgelegd en trainingen voor senioren zijn uiterst beperkt.

De aanslag op onze financiën is dramatisch. Vooral het wegvallen van de kantine-inkomsten hakt erin (minimaal € 3.700,= per maand). Vanzelfsprekend hebben we de uitgaven tot een minimum beperkt, maar aan een aantal vaste lasten ontkomen we niet. We zijn inmiddels door onze reserves heen.

Natuurlijk zijn we blij met de steun die we krijgen. De overheid heeft ons enige compensatie gegeven en zal nog een bedrag overmaken. Met die gift van de overheid en een van onze sponsors hebben we samen met acties nu ongeveer een derde van het tekort (dat is ongeveer € 14.000,=) gedekt. We zijn hen allen daar dankbaar voor! Intussen zullen we nog zeker twee derde (dat is ongeveer  € 28.000,=) moeten binnenhalen.

Graag willen we jullie vertellen wat we allemaal gedaan hebben en wat ons nog te doen staat. We hebben daarbij de steun en hulp van alle leden nodig.

Gelukkig hebben we ook heel goed nieuws te melden: onze plannen met de nieuwbouw van onze kantine, kleedkamers en andere ruimten vorderen. Ook daarover willen we jullie bijpraten.

Vandaar dat we jullie uitnodigen voor een extra ledenvergadering op:

              vrijdag 19 maart 2021 vanaf 20.00 uur in Teams.

Van harte welkom: samen maken we immers onze vereniging!

De agenda:

  1. Opening door voorzitter Klaas-Wybo van der Hoek.
  2. Vaststellen agenda.
  3. Mededelingen.
  4. Verslag van de ledenvergadering van 6 november 2020.
  5. Stand coronamaatregelen door onze coronacoördinator Melissa Dijkman
  6. Stand Financiën en acties die lopen en opgezet worden door onze penningmeester Albert Pietens (o.m. we vragen toestemming om een noodkrediet aan te vragen en hoe kijkt men aan tegen contributieverhoging, leningen en andere maatregelen?).
  7. Stand nieuwbouw door onze bouwcommissie (Ewoud Veenhuizen, Albert Pietens, Kees van Es, Derkjan Hofstee, Thomas Pettinga).
  8. Rondvraag.
  9. Sluiting.

Met vriendelijke groet,

het bestuur:  

Klaas-Wybo van der Hoek, Elke Toxopeus, Albert Pietens, Ewoud Veenhuizen, Monique Schouten, Ria Roffel, Kim Santema. Wedstrijdsecretaris/adviseur Thomas Pettinga.