Lid worden

De duur van het lidmaatschap loopt gelijk aan het voetbalseizoen zoals dat is bepaald door de KNVB (van 1 juli tot en met 30 juni). Meld je je aan gedurende het seizoen, dan bestaat er een mogelijkheid dat je niet direct ingedeeld kunt worden in een spelend elftal. De reden hiervoor is dat bepaalde teams al vol zitten. Uiteraard kun je wel meetrainen.

Wil je lid worden van onze voetbalclub, dan kun je het aanmeldingsfor­mulier vinden door hier te klikken. Als je het invult en inlevert, adres staat onder op het formulier, krijg je vanzelf bericht.

Contributie:
De lidmaatschapsbij­dragen, welke tweemaal per jaar (rond 1 september en 1 maart) wordt geïnd, bedragen:

Per maand (12 keer):

  • senioren 18 jaar en ouder : contributie € 15,75 + € 1,00 kledingfonds;
  • 35+ / 45+ / trainende leden: contributie € 9,50 + € 1,00 kledingfonds;
  • junioren 12 tot 18 jaar : contributie € 12,00 + € 1,00 kledingfonds;
  • pupillen tot 12 jaar : contributie € 9,50 + € 1,00 kledingfonds;
  • gezinscontributie € 28,25 + € 1,00 kledingfonds per persoon.

Men kan alleen lid worden, als men een automatische incasso aan de V.V. Grijpskerk verleent. Deze wordt tweemaal per seizoen geïnd.

Mocht de betaling van contributie een probleem zijn, dan kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor jeugdleden een oplossing zijn.  Sociaal Werk De Schans kan helpen bij een aanvraag.

Afmelden
De afmelding van een lid moet uiterlijk voor 31 mei van het lopende seizoen gebeuren.
Afmelden betekent dat je dit schriftelijk kenbaar maakt bij de ledenadministratie via etoxopeus@hotmail.com / Stationsstraat 18, 9843 AE Grijpskerk.
Doe je dit niet deze manier, dan blijf je lid. De contributie blijft dan verschuldigd.
Het seizoen eindigt elk jaar op 30 juni.

Overschrijving:
De KNVB stelt regels aan het overschrijven naar een andere club. Alle overschrijvingen moeten uiterlijk 31 mei bij de KNVB zijn ingediend. Het lid blijft zelf verantwoordelijk voor de overschrijving. Wil je weten wat de regels zijn rondom overschrijvingen, dan kun je kijken op de website van de KNVB.

Wasgeld regeling jeugd (alleen voor de shirts):

  • Is er bij een team een “vaste wasvrouw/man”, kan deze het wasgeld maandelijks declareren bij de penningmeester door het declaratieformulier voor de 5de van de volgende maand in te leveren;
  • Eenmaal per seizoen (in de maand april) zal het wasgeld voor deze teams worden geïnd;
  • Spelers van teams waar dit voor van toepassing is, betalen hiervoor € 1,00 per maand;
  • Het maximaal te declareren wasgeld per seizoen is voor elftallen vastgesteld op € 180,– en voor zeventallen € 120,–;
  • Wordt er om de beurt gewassen, dan wordt er geen wasgeld geïnd en kan er voor dit team ook geen wasgeld worden gedeclareerd.