Jeugd

Voetballen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
Voetbalwedstrijden kunnen alleen gespeeld worden dankzij de inzet van vrijwilligers. Het gaat dan om vrijwilligers op diverse plekken. Vaak zichtbaar, nog vaker onzichtbaar. Van ieder lid, of ouder/verzorger van een lid wordt verwacht dat hij/zij als vrijwilliger een bijdrage levert aan onze voetbalvereniging. Als vrijwilliger gaan we uit van een verenigingstaak. Een teamtaak en een verenigingstaak zijn verschillend van elkaar. Een teamtaak is nodig om een team te kunnen laten functioneren (rijden, wassen, veld klaarzetten etc.). Een verenigingstaak draagt bij aan het kunnen laten functioneren van de vereniging. Het kan gaan om direct zichtbare taken (onderhoudswerkzaamheden, trainingen geven, scheidsrechter etc.) en onzichtbare taken (bestuurs- of commissiewerkzaamheden etc). Er kunnen omstandigheden zijn waardoor een wedstrijd of training door een gebrek aan vrijwilligers niet door kan gaan. Samen voetballen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

VV Grijpskerk jeugd

Lid worden?
Via onderstaande link vind je een formulier dat nodig is om je aan te melden. Als iemand gedurende het seizoen spelend lid wil worden, wordt altijd geprobeerd om een lid in te delen in een team. Of dit ook daadwerkelijk lukt hangt af van de bezetting van de teams. Afmelden dient altijd schriftelijk te gebeuren bij de secretaris van de vereniging. Een afmelding op een andere wijze of bij iemand anders dan de secretaris is geen officiële afmelding. Een afmelding zal pas ingaan aan het eind van een lopend seizoen.
Verwijzing naar aanmeldingsformulier – lid worden

Trainingsrooster seizoen 2023-2024
Klik hier op naar het trainingsrooster 2023-2024 te gaan. 
Let op: het trainingsrooster kan door omstandigheden wijzigen. Houd de site daarvoor in de gaten.

Teamindeling seizoen 2023-2024
Sinds enkele jaren is bij de jeugdteams sprake van zogenaamde fases. Dat betekent dat op enkele momenten in het jaar een nieuwe fase (mini-competitie) wordt gestart. Afhankelijk van het aantal leden kan het zijn dat er wijzigingen moeten worden doorgevoerd via de KNVB. Het kan in zo’n geval voorkomen dat een jeugdteam daarom gedurende het seizoen anders ingedeeld moet worden. Hierbij wordt altijd uitgegaan van het clubbelang.

De indeling van de jeugdteams zoals die in de voorbereiding op seizoen 2023-2024 is gemaakt, is hier te downloaden. Het gaat om een versie van begin augustus.

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie bestaat uit:
– Thomas Pettinga (wedstrijdsecretaris jeugd)
– Edwin Bijlsma
– Joost Schoenmaker
– Jannie Postma (secretaris)
– Martijn Kas (algemeen lid)
– Jacob Pettinga
– Tineke Pater (algemeen lid)
– Anthony Hogeveen (tijdelijk voorzitter)

Algemeen mailadres jeugdcommissie: jeugd@vvgrijpskerk.nl

Wedstrijdsecretariaat
Onze vereniging heeft een onderverdeling in jeugd en senioren. Zie voor de contactgegevens het kopje ‘contact‘.

In geval van een verzoek om wijziging in wedstrijden, verplaatsingen of annuleringen, verloopt dit proces via het wedstrijdsecretariaat. Coördinatoren, trainers, leiders of andere betrokkenen van een vereniging nemen daarvoor contact op met het wedstrijdsecretariaat. Onderling zaken wijzigen is niet mogelijk vanwege het totale overzicht op planning en bezetting. In geval van een verzoek tot wijziging of iets dergelijks, wordt altijd rekening gehouden met de verschillende fases in het jeugdvoetbal. Vanwege druk op het voetbalcomplex in verband met een grootschalige verbouwing én ter bescherming van onze vrijwilligers is verplaatsing naar een doordeweekse dag niet direct een vanzelfsprekende optie.

Aanspreekpunt / coördinatoren

O07 – O09vacant
O10 – O12Edwin Bijlsma06-22613940
O13 – O17Joost Schoenmaker06-25145701
Meiden + JO19Jacob Pettinga06-33044595
ScheidsrechtersSipke vd Vaart06-37336700

Informatie voor jeugdleiders
Net jeugdleider geworden of ben je al jaren jeugdleider? Een naslagwerk met daarin informatie, tips, trucs etc vind je in onderstaand document. Behalve het informatiedocument kun je ook een presentatie downloaden die is gebruikt bij de introductie aan het begin van dit seizoen. De presentatie is afgeleid van het informatiedocument. Beide documenten zijn overigens ook interessant voor ouders.
Informatiedocument leiders 2023-2024
Presentatie leiders en trainers 2023-2024

Blijven er vragen over of heb je suggesties, neem dan contact op met de jeugdcommissie.

Benieuwd naar de werking van de wedstrijden-app als leider? Bekijk dan onderstaande video.

Jeugd-TC
De Jeugd-TC bestaat uit een aantal personen die regelmatig zicht houden op de ontwikkeling van jeugdleden. De jeugd-TC houdt zich bezig met voetbaltechnische zaken voor de pupillen, junioren en meiden. Daarnaast adviseren zij over de teamindeling.

Jeugdscheidsrechters
Binnen onze vereniging hebben wij een scheidsrechtercoördinator.
Deze coördinator houdt zich bezig met de organisatie van scheidsrechters rondom jeugdwedstrijden. Het streven is om zoveel mogelijk scheidsrechters beschikbaar te hebben. Bij de jongste jeugd is het mogelijk dat een leider toezicht moet houden. Hier is dan ook geen sprake van een scheidsrechter, maar van een spelbegeleider. Vanaf de JO13 moet een team zelf voor een grensrechter zorgen.

Zou je zelf ook willen fluiten, wat wij zeer leuk zouden vinden, neem dan contact op met de coördinator zodat hij je van alle informatie kan voorzien.
Bij voldoende nieuwe opgave wordt een scheidsrechtercursus geboden.
Neem svp contact op via jeugd@vvgrijpskerk.nl.

Oefenwedstrijden
Wanneer een team een oefenwedstrijd op het eigen voetbalcomplex wil organiseren, dient dit te worden overlegd met de wedstrijdsecretaris van de jeugd. Of een oefenwedstrijd gespeeld kan worden hangt af van diverse factoren, waaronder veld-, kleedkamer- en kantinebezetting en beschikbaarheid scheidsrechter. Neem daarom vroegtijdig contact op met de wedstrijdsecretaris van de jeugd via 06-22107744.

Voetbal.nl
Op voetbal.nl en de voetbal.nl app vind je per team het wedstrijdprogramma, uitslagen, standen.

Spelregels jeugd
Op de website van de KNVB vind je uitleg over de verschillende spelregels voor de pupillen en de junioren. Door op de linkjes te klikken in de vorige zin ga je naar een overzicht waar je per leeftijdscategorie een overzicht kunt vinden.