Sporten op kunstgras met rubbergranulaat is veilig

Sporten op kunstgras met rubbergranulaat is veilig
kunstgrasvelden in de gemeente Zuidhorn blijven in gebruik

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat sporten op kunstgrasvelden, die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, verantwoord is. In rubbergranulaat zitten heel  veel verschillende stoffen, maar deze komen slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij. Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid verwaarloosbaar. Ook al zou een andere norm worden gehanteerd, die voor consumentenproducten,  dan nog zou het advies hetzelfde zijn. Het onderzoek heeft zich toegespitst op mogelijke gevaren van de gezondheid van de gebruikers van kunstgrasveld.

Onder meer Vereniging Sport en Gemeenten (mede namens VNG), GGD /GHOR, het ministerie van VWS en de KNVB nemen het advies van RIVM over.  De gemeente Zuidhorn sluit zich aan bij deze conclusies. De gemeente en de vv Zuidhorn en vv Grijpskerk volgen dan ook de lijn uit de adviezen van het gepubliceerde onderzoek. Dat betekent dat de voetbalkunstgrasvelden van de betrokken verenigingen gewoon gebruikt kunnen worden.

De besturen van de vv Zuidhorn en vv Grijpskerk en de gemeente zijn blij dat het onderzoek heeft aangetoond, dat jong en oud veilig kunnen spelen op de kunstgrasvelden. Mochten er nog nieuwe  ontwikkelingen zijn, naar aanleiding van het Europese onderzoek of aanpassen van de normen, die consequenties hebben voor het spelen op de kunstgrasvelden, dan zullen de gemeente Zuidhorn, vv Zuidhorn en vv Grijpskerk  zich hier weer gezamenlijk over beraden.

Meer informatie

  • Heeft u vragen over de resultaten van het onderzoek naar rubbergranulaat op kunstgrasvelden? Het RIVM heeft een publieksinformatielijn geopend: 0800-0480.
  • Ook kunt u informatie vinden op de website van RIVM;
  • Voor vragen en antwoorden over gezondheid en rubbergranulaat kunt u kijken op de website van de GGD/GHOR.
  • Voor vragen over gezondheid en rubbergranulaat kunt u ook contact opnemen met de GGD Groningen;
  • De Vereniging Sport en Gemeenten heeft een dossier Kunstgras en Gezondheid op de website staan;
  • Op de website van de KNVB is ook informatie over dit onderwerp te vinden.

Dit is een gezamenlijk bericht van vv Grijpskerk, vv Zuidhorn en gemeente Zuidhorn.