Nieuwbouw

Op het voetbalcomplex van onze vereniging wordt sinds januari 2022 gewerkt aan een nieuw gebouw. In dit nieuwe gebouw komen onder meer kleedkamers en de kantine. Vanwege deze nieuwbouw ontstaat voor bezoekers mogelijk enige overlast. Op deze pagina delen we de meest belangrijke informatie. Hierdoor weten onze bezoekers globaal wat er te wachten staat bij een bezoek aan onze voetbalvereniging.

  • UPDATE 13/07 > zie onderaan deze pagina.

Wat gaat er gebeuren?
Aan het eind van de jaren 70 is het voetbalcomplex in sportpark ‘de Enk’ gerealiseerd. Op het voetbalcomplex is in al die jaren het nodige aangepast. De basis van de kleedkamers met de kantine staat echter grotendeels nog op het fundament van ruim veertig jaar geleden. Omdat nieuwbouw uiteindelijk duurzamer en toekomstgerichter is dan verbouw, is door de gemeente Westerkwartier besloten dat er een nieuw gebouw gerealiseerd gaat worden.

Langs het tweede voetbalveld (gras) verschijnt een nieuw gebouw. Om dit mogelijk te maken is een deel van het huidige gebouw gesloopt. Het deel dat gesloopt is betroffen kleedkamers, materiaalhokken, verzorgingsruimtes en andere opslag. Het overige deel van het verouderde gebouw zal blijven staan totdat het nieuwe gebouw is opgeleverd. Pas dan zal de rest van het huidige gebouw, dus inclusief kantine en resterende kleedruimtes, worden gesloopt.

Entree
Wandelaars en fietsers kunnen op het voetbalcomplex komen via het (grote) parkeerterrein. De ingang die recht tegenover de tennisvereniging zit is afgesloten. Ook is het niet mogelijk om vanuit het park via het ‘basketbalveldje’ op het voetbalterrein te komen. De fietsenrekken zijn enkele meters verplaatst en zijn dus bereikbaar via het parkeerterrein.

Automobilisten kunnen gewoon gebruik maken van het parkeerterrein. Voor bezoekers die met een auto naar de voetbalvereniging komen, verandert er in die zin niets. Wél vragen we automobilisten extra alert te zijn vanwege de aankomst en vertrek van fietsers en wandelaars via dit parkeerterrein.

Kleedkamers
Vanwege de sloop van een deel van de kleedkamers, moeten we het als voetbalvereniging tijdelijk met minder kleedkamers doen. Dat betekent dat we ervoor moeten kiezen om bij een vol programma thuisspelende teams geen kleedruimte aan te bieden om bijvoorbeeld te douchen. Uitspelende teams zullen altijd kunnen beschikken over een kleedruimte. Als in een jeugdteam zowel jongens als meisjes voetballen, proberen we daar ook zo correct mogelijk mee om te gaan door twee ruimtes beschikbaar te stellen. In een uitzonderlijk geval, als dit niet mogelijk blijkt te zijn, hopen we op begrip van de bezoekende clubs en gaan we gezamenlijk kijken naar een geschikte oplossing.

Veldbezetting
Om de werkzaamheden te kunnen doen zijn er op en rondom het terrein materialen en materieel geplaatst. Het miniveldje achter de kantine is daarom niet beschikbaar voor trainingen, wedstrijden van de jongste jeugd en als warming-upveld. Om die reden kan het zijn dat de voetbalvereniging vaker moet uitwijken naar het zogenaamde derde veld. Dit is het voetbalveld achter de sporthal. De sporthal is het eerste grote gebouw aan de rechterkant, als mensen sportpark ‘de Enk’ binnenkomen.

Netheid
Vanwege de bouwwerkzaamheden ziet ons complex er mogelijk minder verzorgd uit dan gasten mogen verwachten. Als vereniging proberen we alles zo correct mogelijk bij te houden, binnen de ruimte die er is om dit te doen. Het is echter vanwege de bouwgebeurtenissen voor te stellen dat de uitstraling van het complex niet aan de verwachtingen voldoet. Daar staat tegenover dat we na de afronding van het gebouw gasten weer op de meest gastvriendelijke manier kunnen ontvangen.

Het bestuur van de voetbalvereniging vraagt bij een bezoek extra alert te zijn en rekening te houden met de bouwwerkzaamheden. In alle gevallen geldt dat de voetbalvereniging niet aansprakelijk is voor gebeurtenissen die zijn ontstaan door onvoorzichtig handelen en/of verband houden met de nieuwbouw en daarmee aanverwante zaken.

UPDATE – 13 juli 2022

Bovenstaande werd rond de jaarwisseling gepubliceerd. Intussen vordert de nieuwbouw gestaag. Het gebouw staat al in zijn geheel en momenteel wordt gewerkt aan de binnenzijde en afbouw. Wanneer de oplevering is, is vooralsnog niet bekend. Wel zal ná de officiële oplevering van de bouwer nog het een en ander moeten gebeuren. Denk daarbij aan de inrichting van de kantine, de kleedkamers, materiaalruimtes etc. Ook zullen de komende rondom het nieuwe gebouw nog werkzaamheden plaatsvinden. Houd hier svp rekening mee.

UPDATE – 24 maart 2023

De nieuwe kantine is inmiddels opgeleverd en er wordt al twee weken gebruik gemaakt van ons nieuwe gebouw. Afgelopen week is de oude kantine gesloopt.

De overgang naar de nieuwe kantine en kleedkamers is geleidelijk verlopen. Dit betekent echter nog niet dat alles in en rondom de nieuwe kantine klaar is. Ook zal het voor veel mensen wennen zijn om de weg te vinden. Omdat iedereen nog een beetje zoekend is, blijft begrip voor de situatie belangrijk.

Voorjaar 2021
Januari 2022
Juni 2022
Maart 2023
Maart 2023