Laden Evenementen

Supportersvereniging algemene ledenvergadering

Datum Tijd
30 oktober 2015 21:15

Details

Algemene leden– en jaarvergadering 2015 Supportersvereniging

Hierbij een uitnodiging voor de jaarvergadering van de supportersvereniging van V.V. Grijpskerk op
vrijdag 30 oktober 2015 om 21.15 uur
in de kantine van de V.V. Grijpskerk.

We houden onze leden- en jaarvergadering in aansluiting op de algemene ledenvergadering van de V.V. Grijpskerk. We menen zo ieders (vergader)tijd zo goed mogelijk te gebruiken.

Agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen (o.a. ledenwerfactie) en ingekomen stukken
  3. Notulen vorige vergadering
  4. Financieel verslag
  5. Bestuursverkiezing: kandidaten kunnen tot het begin van de vergadering opgegeven worden
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

Vriendelijke groet,

Bestuur Supportersvereniging V.V. Grijpskerk.