Laden Evenementen

Algemene ledenvergadering

Datum Tijd
30 oktober 2015 20:00

Details

Algemene Ledenvergadering
vrijdag 30 oktober 2015
aanvang 20.00 uur

Aan: Leden VV Grijpskerk.
Van: Bestuur.

Geachte leden,

Graag nodigen wij je uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze VV Grijpskerk op:

vrijdag 30 oktober 2015 vanaf 20.00 uur in onze kantine.

Van harte welkom: samen maken we immers onze vereniging!

De agenda:

 1. Opening door voorzitter Klaas-Wybo van der Hoek.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Mededelingen.
 4. Verslag van de ledenvergadering van november 2014 (dit wordt in oktober op de site geplaatst: www.vvgrijpskerk.nl).
 5. Jaaroverzicht 2014-2015 van de Jeugdafdeling door Jeugdvoorzitter Kees van Es.
 6. Jaaroverzicht van het verenigingsseizoen 2014-2015.
 7. Bespreking Jaarrekening 2014-2015 en Begroting 2015-2016 (ter vergadering of van te voren in te zien bij penningmeester Klaas van der Heide op donderdagavond 22 oktober 2015 in de bestuurskamer van 21.00 tot 22.00 of op afspraak).
 8. a. Verslag kascommissie; b. benoeming nieuw (reserve) lid kascommissie.
 9. Eventueel bestuursverkiezing: er zijn vacatures algemeen secretaris en algemene leden. Kandidaten zijn welkom: graag melden vóór de aanvang van de vergadering.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.

Met vriendelijke groet,
het bestuur:
Klaas-Wybo van der Hoek, Klaas v.d. Heide, Elke Toxopeus, Klaas Beving, Rick Baar, Thomas Pettinga, Kees van Es.

 

Aansluitend op deze vergadering van onze voetbalvereniging zal vanaf 21.15 uur de algemene ledenvergadering van onze Supportersvereniging plaatsvinden.