Aandacht gevraagd: Versterking voor jeugdcommissie nodig

De jeugdcommissie is per direct op zoek naar versterking. Het gaat om een jeugdvoorzitter, voorzitter technische commissie jeugd en coördinator voor een leeftijdsgroep. Ook voor volgend seizoen zijn mensen nodig. Als deze rollen niet ingevuld worden, heeft dat effect op het functioneren van onze jeugdafdeling.

Lees hieronder meer voor een uitgebreidere uitleg en achtergrond.

Per direct
Een aantal functies is sinds het begin van dit seizoen niet ingevuld. Daardoor nemen commissieleden extra taken op zich wat zorgt voor dubbele belasting van die commissieleden. Dat is een ongewenste situatie. Voor de betreffende leden van de jeugdcommissie maar zeker ook voor de gehele jeugdafdeling. Concreet is de jeugdcommissie daarom op zoek naar een jeugdvoorzitter en een coördinator voor de jongste jeugd. Ook is behoefte aan een voorzitter van de jeugdtechnische commissie (voetbalzaken).

Volgend seizoen
Naast de behoefte aan nieuwe mensen in het huidige seizoen, is ook versterking voor volgend seizoen nodig. Komend seizoen nemen twee leden van de jeugdcommissie afscheid. Beiden zitten al vele jaren in de jeugdcommissie en gaan mogelijk een andere rol binnen onze vereniging vervullen. Het gaat om de rol van jeugdcoördinator voor een bepaalde leeftijdsgroep en commissieondersteuning. Overigens zijn ook op andere plekken mensen nodig; bepaalde vrijwilligers zouden een andere rol op zich willen nemen als er vrijwilligers komen voor hun huidige taken.

De afgelopen maanden zijn diverse leden en ouders van jeugdleden gevraagd om een rol te vervullen binnen de jeugdcommissie. Ook is de behoefte aan nieuwe vrijwilligers benoemd tijdens de algemene ledenvergadering in november. Dat alles heeft niet geleid tot het invullen van de huidige en aanstaande vacatures. De huidige situatie zorgt er daarom voor dat er mogelijk werkzaamheden afgestoten moeten worden of niet kunnen worden uitgevoerd.

Geen coördinator jongste jeugd
In verband met het ontbreken van een coördinator voor de jongste jeugd heeft de jeugdcommissie besloten om alleen noodzakelijke taken uit te voeren. Dat betekent dat mensen die vragen hebben met betrekking tot de jongste jeugd bij vragen contact op kunnen nemen via het mailadres jeugd@vvgrijpskerk.nl.

In verband met het ontbreken van bepaalde functies zal de jeugdcommissie daarnaast een pas op de plaats moeten maken met de prioritering van bepaalde onderwerpen. In een uiterst geval kan het betekenen dat de jeugdcommissie niet meer aan bepaalde taken kan voldoen. Pas als de bezetting weer op peil is kan de commissie weer volledig taken uitvoeren.

Informatie of contact?
Ben jij bereid om een rol te spellen binnen de jeugdcommissie of wil je hier meer informatie over? Neem dan contact op via jeugd@vvgrijpskerk.nl of spreek een van de huidige jeugdcommissieleden aan. Je kunt je ook op zaterdagochtenden melden in de bestuurskamer.

Op de website van de KNVB is informatie te vinden van verschillende taken en rollen binnen een voetbalvereniging. Vanaf pagina 9 staat een beschrijving voor de jeugdcommissie. Onze vereniging probeert zoveel mogelijk aan deze beschrijving te voldoen. Uiteraard praat een van de commissieleden je graag bij als er vragen zijn.

Namens,

Edwin Bijlsma
Joost Schoenmaker
Jannie Postma
Martijn Kas
Jacob Pettinga
Tineke Pater
Anthony Hogeveen