Algemene ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

vrijdag 10 november 2023

aanvang 20.00 uur

in de kantine van onze vv

Aan: Leden VV Grijpskerk.

Van: Bestuur.

Grijpskerk, oktober 2023.

Geachte leden,

Graag nodigen wij je uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze voetbalvereniging Grijpskerk op:

vrijdag 10 november 2023 vanaf 20.00 uur in onze kantine.

Van harte welkom: samen maken we immers onze vereniging!

De agenda:

1. Opening door voorzitter Klaas-Wybo van der Hoek.

2. Vaststellen agenda.

3. Mededelingen: onder meer aanpassing aan inflatie.

4. Verslag van de vorige ledenvergadering 28 oktober 2022.

5. Jaaroverzicht 2022-2023 van de Jeugdafdeling door de Jeugdcommissie.

6. Jaaroverzicht van het verenigingsseizoen 2022-2023.

7. Bespreking Jaarrekening 2022-2023 en Begroting 2023-2024 (ter vergadering of van tevoren in te zien bij penningmeester Albert Pietens op afspraak).

8. a. Verslag kascommissie; b. benoeming nieuw (reserve) lid kascommissie.

9. Samenstelling bestuur en verkiezing.

Helaas gaan enkele bestuursleden ons bestuur verlaten. Ria Roffel neemt afscheid en in de loop van dit seizoen Albert Pietens.

We zijn blij als kandidaten te kunnen presenteren: Joni Oosterhof (als penningmeester), Anne Riemersma (algemeen lid) en Roel Soldaat (algemeen lid).

Verder stellen wij voor om Ewoud Veenhuizen die nu al algemeen bestuurslid is, ook als penningmeester te benoemen. Gezien de hoeveelheid werk en hedendaagse eisen zijn twee penningmeesters met een duidelijke taakverdeling en tegelijkertijd een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid vandaag de dag verstandig.

Klaas-Wybo van der Hoek geeft aan het verstandig te vinden dat er wordt uitgekeken naar een iemand die hem op termijn kan opvolgen. Klaas-Wybo vindt namelijk dat hij wel voldoende bestuursjaren voor onze vv heeft vervuld.

Daarnaast is er ook altijd werk voor andere nieuwe algemene bestuursleden.

Kandidaten kunnen zich bij het bestuur melden tot donderdag 9 november 2023.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

Met vriendelijke groet,

het bestuur:

Klaas-Wybo van der Hoek, Albert Pietens, Ewoud Veenhuizen, Melissa Dijkman.