Kantine

Tot nu toe hebben we onze kantineprijzen betrekkelijk laag weten te houden. De kosten voor onze inkoop zijn intussen wel gestegen. Vandaar dat we onze kantineprijzen aanpassen. Om het gebruik van alcoholvrije drank te bevorderen hebben de prijs daarvan niet verhoogd.