Drukbezochte algemene ledenvergadering

Onze algemene ledenjaarvergadering werd goed bezocht. Het Jaarverslag, het verslag van de Kascommissie en de Jaarrekening werden goedgekeurd.

Als nieuwe bestuursleden werden gekozen: Joni Oosterhof (penningmeester), Anne Riemersma, Roel Soldaat. Omdat het penningmeesterschap door twee bestuursleden wordt vervuld, is het zittende bestuurslid Ewoud Veenhuizen ook tot penningmeester benoemd.

Tijdens de vergadering was de première van onze vv Grijpskerk-video. Verder werd het bord van de Club van 50 onthuld.