Jeugd teamindeling 2023-2024

Bericht over Jeugdindeling 2023-2024,
De Jeugd Technische Commissie (JTC) gaat de komende tijd de indeling maken voor het komende voetbalseizoen 2023-2024. In dit proces wordt er gekeken naar klasse-indeling, teamsamenstelling, dispensatie en beschikbare leeftijdscategorieën.

Vanaf O11 wordt er bij de indeling ook geselecteerd op grond van kwaliteit. Hierbij wordt gekeken naar: fysiek, techniek, tactiek en mentaliteit. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het spelplezier en de ontwikkeling van de leden. In alle jeugdteams kunnen jongens en meiden in een gemengde samenstelling ingedeeld worden. Ook kan het voorkomen dat nieuwe leden van andere clubs uit de regio ingedeeld worden in de teams. Eerdere indelingen spelen geen rol bij het maken van keuzes
en beslissingen.

De indeling wordt gemaakt door de technische commissie en aan de jeugdcommissie ter goedkeuring voorgelegd. Ouders krijgen de kans om in gesprek te gaan met de jeugdcommissie en JTC nadat de definitieve indeling door de jeugdcommissie op de website is geplaatst. De indeling zal op 13 mei 2023 worden gepubliceerd. Op 17 mei 2023 zullen de jeugdcoördinatoren van de jeugdcommissie en een afvaardiging van de JTC ‘s avonds in de kantine aanwezig zijn om in gesprek te gaan met ouders over de indeling. Ouders die van deze gelegenheid gebruik willen maken kunnen een mail sturen naar jeugd@vvgrijpskerk.nl zodat er een gerichte afspraak gepland kan worden. Wellicht is het handig om 17
mei 2023 vrij te houden in uw agenda.

Aan u de vraag om bestuursleden, trainers en leiders niet te benaderen met vragen en/of opmerkingen over de indeling. De jeugdcommissie en de jeugd technische commissie zijn verantwoordelijk en bereid om uitleg te geven. Ook in de loop van het seizoen kunnen vragen over de indeling worden gesteld via jeugd@vvgrijpskerk.nl . Indien nodig kan er een gesprek geregeld worden, mits er sprake is van een nieuw
ontstane situatie.

Bij het indelingsproces heeft de JTC in samenspraak met de jeugdcommissie enkele aanpassingen gedaan.
Deze aanpassingen zijn:
• Bij dispensatie of vervroegd doorschuiven van spelers worden ouders niet meer benaderd.
• Voorafgaand aan 13 mei 2023 worden geen indelingen meer met trainers en leiders gedeeld. De JTC kan, indien nodig, wel advies of informatie uitvragen bij leiders of trainers.

Leiders en/of trainers van alle jeugdteams willen we langs deze weg vragen om te inventariseren welke leden er wel/niet doorgaan in het volgende seizoen en de bevindingen uiterlijk 10 april 2023 te mailen.
naar jeugd@vvgrijpskerk.nl .
Leden en ouders/verzorgenden willen we oproepen om hier z.s.m. duidelijkheid over te geven. Dit kan ons helpen bij het maken van de indeling.

Bedankt voor jullie medewerking!

Namens de jeugdcommissie en de jeugd technische commissie