Fijne feestdagen en een sportief 2023

Geachte leden, vrijwilligers en sponsors,

We willen jullie graag hartelijk bedanken voor de steun aan onze vereniging!

Belangrijke rol
Ook dit jaar hebben we weer ervaren dat onze vv Grijpskerk een belangrijke rol speelt in en voor Grijpskerk, Niezijl, Visvliet en omringende dorpen. Onze gezonde vereniging draagt bij aan de leefbaarheid van onze dorpen. In het voetbalspel leren we samen te spelen en te werken. We winnen en verliezen samen. Dat schept een band.

Een gedenkwaardig jaar
We kunnen terugkijken op weer een gedenkwaardig jaar. In 2022 werden de coronamaatregelen langzaam versoepeld na een harde lockdown. Uiteindelijk vervielen de laatste maatregelen in maart 2022. We hadden dus te maken met corona en heropening. Vervolgens kregen we te maken met een energiecrisis en sterk stijgende prijzen.

Maar met elkaar hebben we de gevolgen van de corona-pandemie en later de energiecrisis en inflatie voor onze club weten te beperken. Alle leden, vrijwilligers en sponsors nogmaals dank, véél dank voor de acties, steun en giften! Ook de overheid heeft zeker een goede bijdrage geleverd. Zonder die inspanningen en hulp van allen had onze vereniging het zeker niet gered.

In de laatste jaren blijft het ledental zeer stabiel, zelfs met een kleine groei. We vinden het mooi dat onze leden trouw blijven aan onze club. Dat versterkt de binding met elkaar. Ook de sponsors blijven onze vv trouw: dat draagt bij aan de stabiliteit van onze club. Die steun wordt zeer gewaardeerd!

Nieuwbouw De nieuwbouw vordert gestaag. We kijken natuurlijk uit naar de oplevering. We hopen in de eerste maanden van het nieuwe jaar naar het nieuwe complex te kunnen verhuizen. Vervolgens zal het huidige gebouw worden afgebroken.

Om te noteren Op vrijdagavond 20 januari a.s. is de vrijwilligersavond. Als dank voor hun inzet geven we onze vrijwilligers graag een gezellige avond met de beroemde Pietens-PubQuiz. Onze sponsors bieden we met genoegen zondagmiddag 22 januari a.s. de spannende gebroeders Kuperus-puzzelrit aan.

Feestdagen en nieuw jaar We wensen iedereen fijne feestdagen en een sportief 2023 toe!