Algemene ledenvergadering

Op vrijdagavond 28 oktober jl. vond onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. De jeugdcommissie (bij monde van Athony Hogeveen) en het bestuur (bij monde van voorzitter Klaas-Wybo van der Hoek) deden verslag van het afgelopen seizoen. Duidelijk kwam naar voren dat vele vrijwilligers actief zijn en dat tegelijkertijd in de commissies, het bestuur en achter de bar meer vrijwilligers erg nodig zijn. Elke Toxopeus verruilt in het bestuur de functie van secretaris voor die van wedstrijdsecretaris jeugd (samen met Anthony), terwijl Melissa Dijkman secretaris en wedstrijdsecretaris senioren wordt. In die laatste functie volgt zij Thomas Pettinga op. Met een groot applaus worden Elke en Thomas door de vergadering bedankt voor hun jarenlange inzet. Penningmeester Albert Pietens lichtte de jaarrekening en de balans toe. De kascommissie (bij monde van Thomas Pettinga) meldde dat de boeken in orde waren bevonden. De vergadering stemde in met de verslagen en verleende de penningmeester en het bestuur decharge. Ewoud Veenhuizen verzorgde namens de bouwcommissie een presentatie over de nieuwbouw. Enkele leden deden nog suggesties voor acties om geld binnen te krijgen voor de nieuwbouw. De inrichting daarvan is namelijk voor rekening van onze vv Grijpskerk. Verder stonden we stil bij de verdrietige berichten in de afgelopen periode over het overlijden van onze sponsors Johan Steller en Jelmer Valkeman.