Algemene ledenvergadering vrijdagavond 28 oktober a.s.

Geachte leden,

Graag nodigen wij je uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze voetbalvereniging Grijpskerk op:

              vrijdag 28 oktober 2022 vanaf 20.00 uur in onze kantine.

Van harte welkom: samen maken we immers onze vereniging!

De agenda:

 1. Opening door voorzitter Klaas-Wybo van der Hoek.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Mededelingen: onder meer verhoging van de prijzen.
 4. Verslag van de vorige ledenvergadering 29 oktober 2021.
 5. Jaaroverzicht 2021-2022 van de Jeugdafdeling door de Jeugdcommissie.
 6. Jaaroverzicht van het verenigingsseizoen 2021-2022.
 7. Bespreking Jaarrekening 2021-2022 en Begroting 2022-2023 (ter vergadering of van tevoren in te zien bij penningmeester Albert Pietens op afspraak).
 8. a. Verslag kascommissie; b. benoeming nieuw (reserve) lid kascommissie.
 9. Samenstelling bestuursverkiezing: er zijn zeker bestuursleden nodig, onder anderen een voorzitter van de jeugdcommissies. Kandidaten kunnen zich bij het bestuur melden tot donderdag 27 oktober 2022.
 10. De voortgang van de nieuwbouw.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.

Met vriendelijke groet,

het bestuur:  

Klaas-Wybo van der Hoek, Elke Toxopeus, Albert Pietens, Ewoud Veenhuizen, Melissa Dijkman en Ria Roffel. Adviseurs: Monique Schouten en Thomas Pettinga.