Jeugdindeling 2022-2023

De indeling van de jeugdteams voor seizoen 2022-2023 is rond. We zijn ons er van bewust, dat er bepaalde keuzes zijn gemaakt die verre van ideaal zijn. Toch denken wij, naar heel wat wikken en wegen de beste keuzes te hebben gemaakt in clubsbelang.
In een van onze vorige nieuwsberichten is te lezen hoe onze indeling tot stand is gekomen.
https://vvgrijpskerk.nl/wp-content/uploads/sites/12/2022/06/Bericht-over-Jeugdindeling-2223.pdf

Het volgende gedeelte uit dit nieuwsbericht herhalen we graag nog een keer:
“Ouders krijgen de kans om vragen te stellen nadat de definitieve indeling door de jeugdcommissie op de website is geplaatst. De jeugdcommissie kan er dan voor kiezen om een gesprek met de ouder(s)/verzorgende(n) en/of de speler/speelster te regelen.”
Dat kan door contact op te nemen met Foka Bakker (secretaris jeugd), via mail foka.bakker@gmail.com

Wij vragen u om bestuursleden, trainers en leiders niet te benaderen met vragen of opmerkingen over de indeling. Het jeugdbestuur en de jeugd technische commissie zijn verantwoordelijk en bereid om uitleg te geven.

Door mogelijke wijzigingen in het ledenbestand (af- en aanmeldingen), kan een teamsamenstelling mogelijk nog wijzigen. Tevens wordt er vanuit gegaan, waar nodig, teams spelers uitlenen aan andere teams.

Er wordt nu gewerkt om leiders, trainers en trainingsrooster voor volgende seizoen rond te krijgen, zodra dit bekend is, wordt dit op de website gepubliceerd.
Hieronder de link naar jeugd team indeling seizoen 2022-2023
https://vvgrijpskerk.nl/wp-content/uploads/sites/12/2022/06/jeugdindeling_2022-2023_v1.pdf

UPDATE – 17 augustus

Vanwege wijzigingen in het ledenbestand na publicatie van bovenstaand artikel, zijn er in clubbelang veranderingen doorgevoerd in het bovenstaande document. Zo is er onder andere een nieuw team toegevoegd. Het meest recente overzicht met de teamindeling is te vinden onder de subpagina ‘jeugd’.