Algemene ledenvergadering 29 oktober 2021, 20.00 uur

Aan: Leden VV Grijpskerk.

Van: Bestuur.

Grijpskerk, oktober 2021.

Geachte leden,

Graag nodigen wij je uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze VV Grijpskerk op:

              vrijdag 29 oktober 2021 vanaf 20.00 uur in onze kantine.

Van harte welkom: samen maken we immers onze vereniging!

De agenda:

 1. Opening door voorzitter Klaas-Wybo van der Hoek.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Mededelingen: onder meer verhoging prijzen vanaf 1 januari 2022.
 4. Verslag van de vorige ledenvergadering 19 maart 2021.
 5. Jaaroverzicht 2020-2021 van de Jeugdafdeling door de Jeugdcommissie.
 6. Jaaroverzicht van het verenigingsseizoen 2020-2021.
 7. Bespreking Jaarrekening 2020-2021 en Begroting 2021-2022 (ter vergadering of van te voren in te zien bij penningmeester Albert Pietens op afspraak).
 8. a. Verslag kascommissie; b. benoeming nieuw (reserve) lid kascommissie.
 9. Bestuursverkiezing: er zijn vacatures. Elke Toxopeus en Klaas-Wybo van der Hoek zijn aftredend en herkiesbaar. Melissa Dijkman is kandidaat als voorzitter van de jeugdcommissie. Kandidaten kunnen zich bij het bestuur melden tot donderdag 28 oktober 2021.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.

Met vriendelijke groet,

het bestuur:  

Klaas-Wybo van der Hoek, Elke Toxopeus, Albert Pietens, Ewoud Veenhuizen, Melissa Dijkman, Ria Roffel en Monique Schouten. Wedstrijdsecretaris/adviseur Thomas Pettinga.