Intussen werkt onze vv door

We spraken elkaar in de Covid-19-crisis niet langs de lijn of in de kantine. Daarom praten we je even bij met dit bericht vanuit het bestuur.

Hoewel de seniorencompetitie stil ligt en de kantine dicht was, gebeurt er veel. De jeugd heeft vrijwel de hele tijd door getraind. De senioren hebben ook het grootste deel van de tijd onder voorwaarden mogen door trainen.

Het bestuur heeft extra maatregelen getroffen om de coronacrisis het hoofd te bieden. Er is op advies van de Veiligheidsregio Groningen een coronacoördinator aangesteld. We hebben Melissa Dijkman bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Zij overlegt elke week met het crisisteam over de situatie.

Dat crisisteam (Albert Pietens, Ewoud Veenhuizen, Klaas-Wybo van der Hoek) houdt ook elke week de vinger aan de pols van de financiën en coördineert de acties voor fondswerving. Daarover worden bestuursbesluiten voorbereid.

De meeste acties zijn door leden, teams of sponsors bedacht en opgezet. Er is ongelooflijk veel werk verzet: zeer veel waardering en dank voor hen! De volgende acties zijn gehouden of vinden nog plaats: sponsors/ORG-thermometer, puzzelrit, Fifa-toernooi, button op de website, hyacintenactie, mondkapjes, pub quiz, cup cakes bakken, footgolf en sponsorloop. Verder hebben we gebruik gemaakt van enkele regelingen van de overheid. Aan het begin van dit jaar vreesden we dat in april de bodem van de kas in zicht zou komen. Vooral door de acties, extra bijdragen van de sponsors en een overheidsbijdrage gaan we nu het nieuwe seizoen halen. Een geweldige prestatie! We hebben overigens ook nog wel een groot deel van het tekort van vorige seizoen goed te maken.

De PR-commissie (Pieter Veenstra, René Groeneveld, Thomas Pettinga, Albert Pietens en Klaas-Wybo van der Hoek) levert ook een belangrijke bijdrage aan contacten met de sponsors. Zo wordt er regelmatig een Nieuwsbrief verzorgd en is de sponsorthermometer ontwikkeld. Verschillende sponsors willen een extra bijdrage aan het tekort leveren. Tegelijkertijd willen ze dat een deel van hun bijdrage aan de jeugd of andere teams besteed wordt. Daarom zijn we in staat weer nieuw materiaal (zoals nieuwe doelen) en shirts aan te schaffen. Intussen hebben zich meer dan 10 nieuwe bordsponsors aangemeld: een bemoedigend teken. De actie van Thomas Pettinga om ons aan te melden voor de toto van Veronica Inside leverde veel aandacht op (RTV Noord en de Streekkrant).

De bouwcommissie (Kees van Es, Thomas Pettinga, Ewoud Veenhuizen, Albert Pietens, Derkjan Hofstee) werkt samen met de gemeente aan de nieuwbouw. We hopen dat in september a.s. met de bouw kan worden begonnen. Een aparte commissie voor de inrichting van de kantine (Ria Visser, Monique Schouten, Halbe Bremer, Albert Pietens en Klaas-Wybo van der Hoek) buigt zich over de inrichting van de nieuwe kantine en keuken.

Het dagelijkse onderhoud, vooral van het kunstgrasveld, dient ook door te gaan. Wij zijn heel blij dat Anne Riemersma dit doet. Intussen werkt een onderhoudsploeg (Wander Kooistra, Louw van der Veen, Anne Riemersma, Harm Swieringa, Dick Tillema, Klaas-Wybo van der Hoek) aan het netjes houden van ons terrein.

De jeugdcommissie (Rik Sietsma, Edwin Bijlsma, Mirjam de Vries, Mirja Schoenmaker, Foka Bakker, Jannie Postma, Kim Santema, Melissa Dijkman) leidt de activiteiten van de jeugdteams in goede banen. De technische commissie van de jeugd doet de indeling voor volgend seizoen.

Activiteiten in het kader van het jubileum zijn door de jubileumcommissie (Anthony Hogeveen, Albert Pietens, Melissa Dijkman, Riekus Hielema en Klaas-Wybo van der Hoek) voorbereid en gecoördineerd. De pub quiz en sponsorloop stonden in het kader van het jubileum. Er loopt een podcastproject. De podcast met Harry Jager van Bakkerij Jager, het bedrijf dat ook 75 jaar bestaat, was een succes. Het boek “Smalruggen en sluipschutters” is onlangs gepubliceerd. Het is een schitterend boek geworden, dat gaat over de geschiedenis van onze vv met een oog op de toekomst: een aanrader dus. Het is van de hand van Arie Meier en Anthony Hogeveen. De lancering van het boek trok veel publiciteit (onder meer Radio Noord en de Streekkrant).