Nieuwbouw

De nieuwbouw is inmiddels opgeleverd en er wordt al volop gebruik gemaakt van ons nieuwe clubgebouw.

Het nieuwe clubgebouw mag dan al gebruikt worden, er moet nog steeds het nodige gebeuren. Ook is het oude gebouw inmiddels gesloopt. Wil je meer weten over de voortgang van de nieuwbouw? Kijk dan op de aparte pagina op onze site.

Op zaterdagen en tijdens trainingen vinden er geen werkzaamheden plaats. Desondanks verzoeken we iedereen die op ons complex aanwezig is om alert te zijn. De vereniging is niet verantwoordelijk voor vervelende gebeurtenissen die voortvloeien uit onvoorzichtig handelen.

Situatie maart 2023