Nieuwbouw

De bouw van de nieuwe kantine, kleedkamers en andere ruimten vordert goed.

Wil je meer weten over de voortgang van de nieuwbouw? Kijk dan op de aparte pagina op onze site.

Op zaterdagen en tijdens trainingen vinden er geen werkzaamheden plaats. Desondanks verzoeken we iedereen die op ons complex aanwezig is om alert te zijn. De vereniging is niet verantwoordelijk voor vervelende gebeurtenissen die voortvloeien uit onvoorzichtig handelen.

Situatie op 13 juli 2022