Protocol coronameldingen

Het bestuur heeft dit protocol vastgesteld voor coronameldingen.

Voor de coronamaatregelen die vanaf het begin van het nieuwe seizoen zijn genomen is het coronateam opgericht het team bestaat uit:

-Melissa Dijkman (coördinator)
-Klaas- Wybo
-Albert Pietens
-Monique Schouten

Het team heeft zich samen met het bestuur in eerste instantie gericht op de coronamaatregelen op het sportpark. Tot het weekend van 12/13 september was de vereniging niet bekend met leden, vrijwilligers of werknemers die positief waren getest of die in nauw contact waren geweest met mensen die kort daarna positief werden getest. Inmiddels heeft zich die situatie wel voorgedaan. Om de gevolgen van dergelijke meldingen te kunnen beoordelen en om passende maatregelen te kunnen nemen is besloten tot het volgende (aanvullende) protocol.

Instructies RIVM!

Heb je één van de volgende klachten dat moet je thuisblijven (Dus ook niet naar het sportpark komen!) en je laten testen:

-Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
-Hoesten
-Benauwdheid
-Verhoging of koorts
-Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Heeft één van je gezinsleden/huisgenoten naast milde klachten (zoals verkoudheidsklachten, hoesten of verhoging) ook last van koorts of benauwdheid? Dan blijf je thuis.(Dus ook niet naar het sportpark komen!)

Wanneer melden?

Van leden, vrijwilligers en werknemers wordt verwacht dat van de volgende situaties melding wordt gedaan. Voor jeugdleden <18 jaar geldt dat de ouders de melding doen:

-Een huisgenoot heeft meer dan milde klachten
-Een huisgenoot is positief getest
-Je hebt klachten
-Je bent positief getest
-Bij twijfel

De melding dient gedaan te worden bij de leider/coach van het betreffende team en wordt door de leider/coach doorgegeven aan de coördinator:

-Melissa Dijkman
Een tip aan de leiders, vraag standaard elke donderdag of vrijdag aan de ouders/spelers via de team-app hoe de situatie is (iedereen fit, ook thuis?).

Vrijwilligers en/of leden van commissies kunnen de melding ook doen bij Melissa Dijkman.

Acties na een melding!

Bij een positieve test of bij twijfel over de situatie zal de coördinator binnen één dag contact opnemen met het betreffend lid(ouder) of begeleider en op basis van een aantal vragen zich een beeld vormen van de situatie. Het gaat daarbij om vragen over de eigen gezondheid (> of < milde klachten), welke instructies heeft de GGD gegeven (ook voor de vereniging) en over het samenzijn met teamgenoten of andere personen binnen de club in de voorgaande dagen na bijvoorbeeld trainingen en wedstrijden. Van belang daarbij is of de 1,5 meter in acht is genomen en of het samenzijn < of > 15 minuten heeft geduurd. De coördinator koppelt zijn bevindingen terug naar het coronateam. Afhankelijk van de situatie zullen in overleg met het coronateam passende maatregelen worden genomen.

Maatregelen na een melding!

Uit de protocollen van de KNVB valt op te maken dat één geïsoleerde coronabesmetting van een speler/begeleider niet direct een reden is om een wedstrijd uit te stellen. In het geval dat meerdere teamgenoten zich moeten laten testen en/of in quarantaine moeten, dan kan dit een geldige reden voor uitstel van een wedstrijd zijn. Voor het coronateam zijn de richtlijnen van het RIVM en de coronaprotocollen van het NOC*NSF en van de KNVB (tenminste) leidend. Indien nodig zal het coronateam (situatie-afhankelijk) aanvullende maatregelen nemen. Mocht bijvoorbeeld bekend zijn/worden dat een teamlid/begeleider met klachten of met een positieve testuitslag in de dagen ervoor samen is geweest met een groep spelers (langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand), dan kan dat een reden zijn om het gehele team van die spelersgroep 10 dagen niet te laten deelnemen aan wedstrijden en trainingen.

Algemeen!

Het aantal besmettingen is landelijk aan het stijgen en ook in Grijpskerk en omstreken doen zich besmettingen voor. Vandaar nogmaals een dringende oproep aan een ieder om alert te blijven, om je te houden aan de (overbekende) maatregelen en om je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Als laatste willen wij nogmaals wijzen op waarschijnlijk de bekendste maatregel: blijf 1,5 meter afstand houden (ook op het sportpark en in de kleedkamers voor zo ver die gebruikt mogen worden).