Algemene ledenvergadering naar vrijdag 6 november 2020

De algemene ledenvergadering van onze vv Grijpskerk is verschoven naar vrijdag 6 november 2020, 20.00 uur in de kantine. Door de drukte rond de coronacrisis konden de voorbereidingen voor de ledenvergadering niet tijdig afgerond worden. Hierbij de uitnodiging en agenda. Opgave en registratie voor deelname aan de vergadering zijn verplicht. Dat kan schriftelijk bij de bestuursleden gebeuren of per email: kw@kwvdhoek.nl. De fysieke capaciteit van de kantine  is beperkt vanwege de coronamaatregelen.

Algemene Ledenvergadering               

Vrijdag 6 november 2020 aanvang 20.00 uur

Aan: Leden VV Grijpskerk.

Van: Bestuur.

Grijpskerk, september 2020.

Geachte leden,

Graag nodigen wij je uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze VV Grijpskerk op:

vrijdag 6 november 2020 vanaf 20.00 uur in onze kantine.

 Van harte welkom: samen maken we immers onze vereniging!

De agenda:

 1. Opening door voorzitter Klaas-Wybo van der Hoek.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Mededelingen.
 4. Verslag van de ledenvergadering van 11 oktober 2019 (dit wordt eind oktober op de site geplaatst: vvgrijpskerk.nl).
 5. Jaaroverzicht 2019-2020 van de Jeugdafdeling door de Jeugdcommissie.
 6. Jaaroverzicht van het verenigingsseizoen 2019-2020.
 7. Bespreking Jaarrekening 2019-2020 en Begroting 2020-2021 (ter vergadering of van te voren in te zien bij penningmeester Albert Pietens op afspraak).
 8. a. Verslag kascommissie; b. benoeming nieuw (reserve) lid kascommissie.
 9. Bestuursverkiezing: er zijn vacatures. Derkjan Hofstee treedt terug. Hij blijft overigens de nieuwbouwcommissie doen. Kandidaten kunnen zelf bij het bestuur melden tot donderdag 5 november 2020.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.

Met vriendelijke groet,

het bestuur:  Klaas-Wybo van der Hoek, Elke Toxopeus, Albert Pietens, Derkjan Hofstee, Ewoud Veenhuizen, Monique Schouten, Ria Roffel, Kim Santema. Wedstrijdsecretaris/adviseur Thomas Pettinga.