Werkzaamheden parkeerterrein VV Grijpskerk

Onlangs is gestart met de herbestrating van het parkeerterrein nabij de voetbalvereniging.

Parkeerdruk komende weken
Met de start van het voetbalseizoen bestaat de kans dat er vooral in de weekenden de nodige parkeerdruk op het sportpark komt.
Houd er rekening mee dat het terrein op dit moment (nog) niet de gebruikelijke parkeerruimte biedt.
Bezoekers uit Grijpskerk en directe omgeving doen er daarom verstandig aan om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Over enkele weken is de herbestrating klaar en is er meer parkeerruimte beschikbaar.