Jeugdindeling 2020-2021

Bericht over Jeugdindeling 2020-2021,

De jeugd technische commissie wil de komende tijd de indeling maken voor het komende voetbalseizoen. In dit proces wordt er gekeken naar beschikbare trainers, leiders, klasse-indeling, teamsamenstelling, dispensatie en beschikbare leeftijdscategorie√ęn.

Vanaf JO11 wordt er bij de indeling ook geselecteerd op grond van kwaliteit. Hierbij kijken we naar: fysiek, techniek, tactiek en mentaliteit. Daarbij proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met het spelplezier en de ontwikkeling van de leden (m/v). Bij dispensatie naar een hogere of lagere leeftijdscategorie  vragen we eerst toestemming aan de pupil/junior en zijn of haar ouder(s)/verzorgende(n). In alle jeugdteams kunnen jongens en meiden in een gemengde samenstelling ingedeeld worden. Ook kan het voorkomen dat nieuwe (tijdelijke) leden van andere clubs uit de regio ingedeeld worden in de bestaande teams. Eerdere indelingen spelen geen rol bij het maken van keuzes en beslissingen worden tijdens de vergaderingen namens alle JTC-leden gemaakt.

Bij de indeling worden de leiders en trainers zoveel mogelijk betrokken. Tussen de winterstop en de start van de eerste vergadering van de JTC maken zij een kort schriftelijk verslag (a.d.h.v. een standaard beoordelingsformulier) van de kwaliteiten van de spelers/speelsters van hun huidige team voor de JTC. We vragen de trainers en leiders om zorgvuldig met deze formulieren om te gaan en ze niet te verspreiden. Daarnaast krijgen ze na het inzien van de voorlopige indeling (medio mei) van hun eigen team van het nieuwe seizoen de mogelijkheid om te reageren. Deze indeling is vertrouwelijk en mag niet worden verspreid. De uiteindelijke indeling wordt gemaakt door de technische commissie en aan het jeugdbestuur ter goedkeuring voorgelegd. Ouders krijgen de kans om vragen te stellen nadat de definitieve indeling door het jeugdbestuur op de website is geplaatst (eind juni). Dat kan door contact op te nemen met Mirja Schoenmaker (secretaris jeugd). Het jeugdbestuur kan er dan voor kiezen om een gesprek met de ouder(s)/verzorgende(n) en/of de speler/speelster te regelen. Eventueel met iemand van de jeugd technische commissie.

Wij vragen u om bestuursleden, trainers en leiders niet te benaderen met vragen of opmerkingen over de indeling. Het jeugdbestuur en de jeugd technische commissie zijn verantwoordelijk en bereid om uitleg te geven. Ook in de loop van het seizoen kunt u zich voor vragen over de indeling melden bij de secretaris van het jeugdbestuur. Ook dan kan er een gesprek geregeld worden, mits er sprake is van een nieuw ontstane situatie.

We willen de leiders en trainers van alle jeugdteams vragen om vanaf nu te inventariseren welke leden er wel/niet doorgaan in het volgende seizoen. Leden en ouders/verzorgenden willen we oproepen om hier z.s.m. duidelijkheid over te geven. Dit kan ons helpen bij het maken van de indeling.

Bedankt voor uw medewerking!

Namens het jeugdbestuur,

De jeugd technische commissie: Raymond Pietens, Theo Venema, Jorn van der Wilt, Bert Martini, Mirjam de Vries en Pieter Kars van de Kamp (voorzitter)