Ledenvergadering op 11 oktober 2019, 20.00 uur.

Hierbij worden alle leden van harte uitgenodigd voor de jaarvergadering van onze vv op:

vrijdag 11 oktober 2019 vanaf 20.00 uur in onze kantine.

Van harte welkom: samen maken we immers onze vereniging!

De agenda:

1. Opening door voorzitter Klaas-Wybo van der Hoek.
2. Vaststellen agenda.
3. Mededelingen.
4. Verslag van de ledenvergadering van 5 oktober 2018 (dit wordt eind september op de site geplaatst: www.vvgrijpskerk.nl).
5. Vasstellen Gedragscode ongewenst gedrag.
6. Jaaroverzicht 2018-2019 van de Jeugdafdeling door de Jeugdcommissie.
7. Jaaroverzicht van het verenigingsseizoen 2018-2019.
8. Bespreking Jaarrekening 2018-2019 en Begroting 2019-2020 (ter vergadering of van te voren in te zien bij penningmeester Albert Pietens op afspraak).
9. a. Verslag kascommissie; b. benoeming nieuw (reserve) lid kascommissie.
10. Bestuursverkiezing: er zijn vacatures. Tjeerd Hazenberg is teruggetreden. Derkjan Hofstee treedt in de loop van dit seizoen terug. Er kan een voorzitter van de jeugdcommissie gekozen worden: er is een kandidaat. Meer kandidaten voor meer plaatsen kunnen zelf bij het bestuur melden tot donderdag 10 oktober 2019.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Met vriendelijke groet,

het bestuur:
Klaas-Wybo van der Hoek, Elke Toxopeus, Albert Pietens, Derkjan Hofstee, Ewoud Veenhuizen. Wedstrijdsecretaris/adviseur Thomas Pettinga en adviseurs Ria Roffel en Monique Schouten.