Dringend: gezocht vrijwilligers voor de kantine

Onze kantinecommissie zoekt dringend vrijwilligers om mee te draaien in de kantine, vooral op zaterdagmiddagen. Wegens gebrek aan vrijwilligers kan de kantinecommissie het rooster eigenlijk niet meer gevuld krijgen. Meld je aan! Door mee te doen help je je club. Vele handen maken licht werk. En je krijgt er veel voor terug: een nieuw geverfde kantine, waardering, gezelligheid en bovendien kun je genieten van de echte voetbalsfeer.

Meld je aan bij Ria, Monique of een van de bestuursleden.