Tjeerd bedankt!

Dit voorjaar heeft Tjeerd Hazenberg aangegeven aan het eind van het seizoen te stoppen als jeugdvoorzitter. Na een aaneengesloten periode van 14 jaar in verschillende functies (bestuur, jtc en jeugdbestuur) vindt hij het tijd om het stokje over te dragen. Tjeerd: dank voor jouw werk en inzet voor onze vv!

Er is jammer genoeg nog geen nieuwe voorzitter gevonden. In de afgelopen periode is het jeugdbestuur versterkt met Rik Sietsma en Foka Bakker. De rest van het jeugdbestuur blijft op hun post en zullen blijven zoeken naar een nieuwe voorzitter. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Mirja Schoenmaker (mirjaschoenmaker@hotmail.com).