Vv Grijpskerk klaverjassen

Klaverjassen vv Grijpskerk. De komende data: de vrijdagavonden 18 januari, 22 februari, 22 maart, 19 april en 17 mei a.s. steeds vanaf 19.30 uur.