Algemene Ledenvergadering 2018

De Algemene Leden Vergadering 2018 heeft plaatsgevonden. De verslagen van het bestuur en de jeugdcommissie werden goedgekeurd.  Dat gold ook voor de Jaarrekening 2017-2018 en de begroting 2018-2019. De vergadering kon zich vinden in het verslag van de kascommissie. De kantineprijzen en de contributie stijgen met de hoogte van de inflatie, zo is besloten. Er werd informatie gegeven over de nieuwbouw van de kleedruimten en de problemen met de verzakkingen in de bestuurskamer en de kantine. We hopen dat die problemen over afzienbare tijd verholpen worden door de huurbaas (dat is de gemeente). Kees van Es trad reglementair af als bestuurslid en stelde zich niet herkiesbaar. We namen daarom afscheid van hem als zeer gewaardeerd bestuurslid. Kees: bedankt! Kees blijft overigens wel actief in de vereniging als leider, afsluiter en kantinevrijwilliger.