Algemene Ledenvergadering 5 oktober 2018

Geachte leden,

Graag nodigen wij je uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze VV Grijpskerk op:

vrijdag 5 oktober 2018 vanaf 20.00 uur in onze kantine.

 Van harte welkom: samen maken we immers onze vereniging!

De agenda:

 

 1. Opening door voorzitter Klaas-Wybo van der Hoek.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Mededelingen
 4. Verslag van de ledenvergadering van najaar 2017 (dit wordt eind september op de site geplaatst: www.vvgrijpskerk.nl).
 5. Jaaroverzicht 2017-2018 van de Jeugdafdeling door Jeugdvoorzitter Tjeerd Hazenberg.
 6. Jaaroverzicht van het verenigingsseizoen 2017-2018.
 7. Bespreking Jaarrekening 2017-2018 en Begroting 2018-2019 (ter vergadering of van te voren in te zien bij penningmeester Albert Pietens op afspraak).
 8. Verslag kascommissie; b. benoeming nieuw (reserve) lid kascommissie.
 9. Bestuursverkiezing: er zijn vacatures. Kees van Es treedt reglementair af en is niet herkiesbaar. Kandidaten kunnen zelf bij het bestuur melden tot donderdag 4 oktober 2018.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Met vriendelijke groet,

het bestuur:

Klaas-Wybo van der Hoek, Elke Toxopeus, Albert Pietens, Kees van Es, Tjeerd Hazenberg, Derkjan Hofstee, Ewoud Veenhuizen. Wedstrijdsecretaris/adviseur Thomas Pettinga.