Spinning marathon “Be(rt)dfiets”-actie

Er is hard gefietst voor de Actie Be(rt)dfiets Martiniziekenhuis. Er werd veel geld opgehaald en deelnemers en toeschouwers waren enthousiast. Dank aan allen die zich hiervoor hebben ingezet! Onze vv en fans op hun best!