Veld achter de kantine even niet gebruiken!

In verband met de gesteldheid van het veld achter de kantine mag hier tot nadere order niet op getraind worden.