Algemene Ledenvergadering 2017

De Algemene Ledenvergadering van onze vv heeft plaatsgevonden. Er werden enkele besluiten genomen: het jaarverslag en de jaarrekening 2016-2017 (inclusief het verslag van de kascommissie) werden goedgekeurd en het bestuur werd decharge verleend, de begroting 2017-2018 werd goedgekeurd, de eerder afgesproken contributieverhoging (inflatiecorrectie) werd goedgekeurd voor 2018-2019 (van 2%), het rooster van aftreden (inclusief de herverkiezing van Elke Toxopeus en Klaas-Wybo van der Hoek) werd goedgekeurd. Besproken zijn de plannen om de kantine en het terras te verbeteren. Het is ook nodig dat er nieuwe kleedkamers gebouwd worden ter vervanging van de kleedkamers die het dichtst bij veld 2 staan. Voor deze nieuwbouw zijn we afhankelijk van de besluitvorming van de gemeente (in de begroting 2018). Als alles doorgaat, hopen we dat in de zomerstop 2018 met de werkzaamheden begonnen zou kunnen worden.