Mobieltjes in de kleedkamer, kantinerooster: nieuwsbrief jeugd

Er is (of wordt) via de leiders een nieuwsbrief verstuurd naar de jeugdleden of hun ouders.
Hierin ondermeer aandacht voor gebruik mobiele telefoons in de kleedkamer en nieuwe opzet ochtend kantinebezetting met inzet van de jeugdteams.

Kleedkamer; gebruik mobiele telefoons
Het gebruik van mobiele telefoons voor, tijdens en na de wedstrijd en training in de kleedkamer binnen de jeugdteams niet is toegestaan. In de afgelopen tijd hebben elders filmpjes die gemaakt zijn op mobieltjes in kleedkamers tot situaties geleid die wij als vereniging volstrekt ongewenst vinden. Bovendien zijn wij van mening dat de kinderen zich bezig moeten houden met datgene waar ze er die dag voor zijnā€¦.voetbal! Aan ouders en leiders het verzoek om daarom mobieltjes te bannen uit de kleedkamers. De telefoons en eventuele kostbaarheden kunnen verzameld worden en opgeborgen in de daarvoor bestemde kluisjes in de hal van de kantine. De sleutels van deze kluisjes zijn verkrijgbaar bij de vrijwilligers die op dat moment achter de bar werkzaam zijn. Ook aan de leiders het verzoek om altijd te proberen om met minimaal 1 leider in buurt van de kleedkamer aanwezig te zijn.

VVGK_nieuwsbrief_ouders_leden_jeugd_201709