teamindeling 2017-2018

INDELING JEUGD SEIZOEN 2017-2018

Bij deze de indeling van de jeugdteams voor het seizoen 2017-2018. Het maken van de indeling is altijd een hele klus. Zeker voor de indeling van het komende seizoen gold dat. Het was deze keer veel wikken en wegen voordat er knopen konden worden doorgehakt. Daarbij is het ook vaak geen dankbare klus. Hoewel het van alle tijden is dat de beste stuurlui aan wal staan, is het leveren van kritiek in de tegenwoordige tijd via social media een koud kunstje. Juist daarom zijn we als jeugdcommissie blij met de mensen die ook dit jaar weer hun nek hebben willen uitsteken en veel energie gestoken hebben in de indeling. Heel veel dank daarvoor! Natuurlijk gaan er dan ook nog soms zaken minder goed als vooraf gehoopt. We blijven als jeugdcommissie kritisch naar ons zelf kijken en zullen ook de verbeterpunten van deze keer meenemen naar volgend jaar.

In het vroege voorjaar is onze JeugdTechnische Commissie (JTC) voor het eerst bij elkaar gekomen om te spreken over de indeling. De JTC bestond dit jaar uit Ite Hoolsema, Jeen Jelsma, Nico Roorda, Bert Martini, Jos van der Bijl, Mirjam de Vries en Theo Venema. Zij hebben op basis van de beschikbare aantallen spelers een eerste concept-indeling gemaakt. Deze is vervolgens afgestemd met leiders en trainers. Dit heeft uiteindelijk na een aantal vergaderingen geleid tot een advies-indeling aan de jeugdcommissie. De jeugdcommissie heeft dit advies unaniem overgenomen.

Met name bij de oudere jeugd (JO-19 en JO-17) verkeren we in de gelukkige omstandigheid van ruime aantallen spelers. Waar het voor veel verenigingen in de buurt al een hele luxe is als ze een JO-19 elftal in de benen kunnen houden, prijzen wij ons bij de vereniging gelukkig met relatief veel spelers in deze leeftijdscategorie. Niet genoeg voor twee volwaardige elftallen en dat maakte het voor de indeling juist even puzzelen. Uiteindelijk hebben we de keuze gemaakt om een aantal jongens vervroegd over te doen naar de senioren. We hebben daarbij wel aandacht voor de overgang van deze jongens, we laten ze niet aan hun lot over. We maken met de TC van de senioren goede afspraken hierover.  Het idee is om de jongens zoveel mogelijk samen te laten spelen in een team met de jongens die regulier overgaan naar de senioren volgend seizoen. Door de grote aantallen bij de oudere jeugd zijn deze teams ruim bezet.

Bij de meiden was de indeling ook zeker geen appeltje-eitje. Vanzelfsprekend wilden we dat de meiden zo veel mogelijk in hun eigen leeftijdscategorie laten voetballen. Echter, in dat geval zouden er een aantal meiden buiten de boot vallen omdat er in de eigen categorie onvoldoende speelsters waren voor een team. Omdat voor ons prioriteit nummer 1 was/is dat alle meiden bij onze vereniging kunnen blijven voetballen, zijn we uitgekomen bij een MO-13 en een MO-17 team.

Vanzelfsprekend zullen er bij ouders vragen zijn over deze indeling. Deze vragen willen we graag bespreken in individuele gesprekken met ouders. Ouders kunnen bij Mirja Schoenmaker (mirjaschoenmaker@hotmail.com) aangeven dat ze een gesprek willen met een afvaardiging van de jeugdcommissie over de indeling van hun kind. Wij zullen deze gesprekken dan op de korte termijn inplannen. In deze gesprekken kunnen we de gemaakte keuzes toelichten. De gesprekken zijn er nadrukkelijk niet op gericht om het vele voorwerk van de JTC over te doen en om in gesprekken tot andere keuzes te komen.

Met deze teamindeling willen we het seizoen 2017-2018 in gaan. We gaan de indeling in de winter evalueren.

De jeugdcommissie gaat zich in de komende periode (verder) storten op de invulling van de trainers en leiders. Als je belangstelling hebt hiervoor, dan kan dat ook worden aangegeven bij Mirja of door 1 van de leden van de jeugdcommissie aan het jasje te trekken.

indeling 2017-2018