ZEMBLA zendt 15 februari om 21.20 vervolg discussie kunstgras uit!

Vanavond (15 februari) om 21.20 uur zendt  ZEMBLA, onder de titel ‘Gevaarlijk spel – Het vervolg’, een vervolg uit op de discussie over het kunstgras. Dit naar aanleiding van nieuw onderzoek door het VU-Amsterdam dat vandaag bekend is gemaakt. Vanuit het RIVM (die het eerdere onderzoek heeft uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid en de KNVB) is contact gezocht met de onderzoekers. Hieronder de reactie van het RIVM:

 

15 februari: REACTIE RIVM OP ONDERZOEK VU

Een team onder leiding van Prof. Jacob de Boer heeft onderzoek gedaan naar de effecten van stoffen die uitlogen uit rubbergranulaat. De VU maakt hierbij gebruik van zebravissen-embryo’s. Het RIVM heeft contact gezocht met het onderzoeksteam van de VU en gevraagd om een toelichting op het onderzoek. De resultaten komen overeen met resultaten uit het onderzoek van het RIVM.

Het RIVM neemt het VU onderzoek serieus. Het onderzoek geeft nieuw inzicht, maar het inzicht is onduidelijk omdat we niet weten om welke stoffen het gaat en in hoeverre de situatie in de proef relevant is voor de blootstelling voor de mens. Dergelijk onderzoek kan resultaten geven over de schadelijkheid van de stoffen die uitlogen uit rubbergranulaat voor het milieu. Het VU zebravis-onderzoek kan ook relevante informatie geven over schadelijke effecten op de mens, maar dit kan pas beoordeeld worden als meer en kwantitatieve informatie voorhanden is. Bijvoorbeeld informatie over hoeveelheden, concentraties van stoffen en effecten van stoffen op de zebravisjes.

Het RIVM heeft onderzocht in welke mate stoffen uit het rubbergranulaat vrijkomen en hoe sporters met die stoffen in contact komen. Daarbij zijn de meest informatieve kwantitatieve zoogdier-studies gebruikt om de vertaling te kunnen maken naar effecten voor de mens. In vergelijking met deze eerdere studies geeft het huidige onderzoek van de VU geen aanvullende inzichten voor wat betreft de risicoschatting voor de mens.