Jaaroverzicht 2015-2016

Het Jaaroverzicht 2015-2016 van vv Grijpskerk 

Bijgaand overzicht werd als verslag van het seizoen 2015-2016 op onze Algemene Ledenvergadering van 4 november jl. goedgekeurd. Ook werden de Jaarrekening en de Begroting goedgekeurd. Daarbij is onder meer besloten om de contributie niet te verhogen. Albert Pietens werd gekozen tot penningmeester van het bestuur en Ewoud Veenhuizen tot bestuurslid.

Lief en leed

Onze vv vormt een gemeenschap van leden en betrokkenen die naar elkaar omzien. Daarom is het onbegrijpelijk en erg verdrietig als een van de leden ons ontvalt. Zo gedenken wij met respect en weemoed Cor Timmer als speler, leider, trainer, scheidsrechter en betrouwbaar en gezellig mens. Zijn overlijden kwam als een donderslag bij heldere hemel en hij was nog veel te jong. Het deed zijn familie en ons allen goed dat zo vele van onze voetbalvrienden en -vriendinnen aanwezig waren bij de herdenking en begrafenis van Cor. Onze vv sprak bij monde van de voorzitter tijdens de herdenkingsbijeenkomst in Niezijl. Zo delen wij niet alleen op het veld winst en verlies, maar ook daarbuiten.

Wij willen graag dat onze vv aan deze menselijke maat en aandacht herkend en erkend blijft worden.

70

Onze vv is nu 70 jaar jong. De verjaardag werd samen het bekende Jan Meijertoernooi gevierd. Het was door de fantastische organisatie van het Jan Meijertoernooi en het mooie weer een zeer geslaagd feest! Ter gelegenheid van het jubileum werd een Jeugd Arena aangeschaft en deze werd tijdens het toernooi officieel geopend door de jongste jeugd met de hulp van burgemeester Swart. De Grijpskerk Jeugd Arena is een groot succes, als we dat aflezen aan het intensieve gebruik ervan. Het bestuur heeft gekozen voor een robuuste variant van de Arena in de verwachting dat we er lang plezier van kunnen hebben. De Arena is betaald van sponsoring van GasTerra, de schenking van een particulier en eigen geld van onze vv.

 Een gezonde ontwikkeling

In het afgelopen seizoen heeft onze voetbalvereniging Grijpskerk zich goed ontwikkeld. Er is sprake van een klein beetje groei in het aantal leden.

Rond 1 juni 2015 had onze vv 350 leden; rond 1 juni 2016: 350 leden en

nu 358 leden. Dit jaar dus een kleine groei van zo’n 2% dus.

Daar waar elders in onze provincie en ons land collega-verenigingen door de bevolkingskrimp in de problemen komen en soms zelfs moeten fuseren, weet vv Grijpskerk zich goed te handhaven. Een lichte groei van het aantal leden is belangrijk voor het sportieve en bedrijfsmatige fundament van onze vereniging.  Vooral het geslaagde beleid om het meiden- en damesvoetbal weer van de grond te krijgen, is hierbij van belang. We hopen dat we de komende jaren het ledenaantal kunnen behouden. We zijn zeker bereid om hier extra in te investeren.

Het wordt de kunst om de komende jaren het ledental op z’n minst vast te houden en het liefst weer een klein beetje te laten groeien.

Vrijwilligers

Onze vereniging moet het van vrijwilligers hebben. Alles bij elkaar zijn dat er meer dan 150. Met uitzondering van een enkele trainer en een enkele vrijwilligersvergoeding voor schoonmaak, was en kalken doen wij het allemaal uit liefde en passie voor het voetbalspel en de vereniging. Onze grote dank en waardering gaan uit naar alle vrijwilligers die de bardiensten bemensen, de trainers, de wassers, de begeleiders, de onderhoudsploeg, de websiteploeg, de rijders en Niek Faber! Er traden nieuwe coördinatoren van de barcommissie aan.

Nieuwe mensen brengen nieuwe gedachten en plannen mee. Het is te merken en te proeven in onze kantine! Zo is er nu een boekenkast. Daarnaast is er een speel- en spelletjeshoek in de kantine gekomen.

Om een blik in het bestuurswerk te geven: het bestuur vergadert een keer per maand. Elke bestuurder heeft zijn eigen portefeuille: van onderhoud via wedstrijdsecretariaat en kantine tot financiën. Tussendoor worden de werkzaamheden verricht en wordt op allerlei gebeurtenissen gereageerd. Helaas heeft Klaas v.d. Heide te kennen gegeven zijn functie neer te leggen. Na ongeveer 10 jaar penningmeesterschap wil hij wel eens wat anders doen in zijn vrije tijd. En Klaas deed eigenlijk veel meer dan het penningmeesterschap. We zijn hem voor al zijn werk veel dank verschuldigd. Klaas: bedankt! Dat geldt ook voor zijn vrouw, die achter de schermen veel gedaan heeft voor onze vv. Thomas Pettinga verzorgt nu een deel van de schoonmaak. Hij verlaat om die reden officieel het bestuur, maar blijft onze gemandateerde wedstrijdsecretaris. Thomas: bedankt! Als kandidaatbestuursleden hebben zich gemeld: Ewoud Veenhuizen (algemeen lid) en Albert Pietens (penningmeester).

Voetbal

Uiteindelijk gaat het natuurlijk om het mooie spelletje.

Sinds jaar en dag brachten we vier seniorenelftallen op de been. De laatste jaren schuurde dit aantal. Er waren eigenlijk te veel spelers voor vier elftallen, maar er waren er ook net te weinig voor vijf. In het verslagseizoen hebben we toegewerkt naar een extra seniorenelftal: het nieuwe prestatieve jeugdige elftal bij de senioren. In mei is het plan besproken op een avond met de senioren. Zij konden zich erin vinden. We kunnen nu ook de spelers die over komen uit de jeugd, beter opvangen. We hebben dus nu weer vijf seniorenelftallen: dat is geweldig! Daarmee willen we iedereen aan het spelen houden.

Alle seniorenelftallen hebben hun beste beentje voorgezet. Bij enkele elftallen is er sprake van nieuwe coördinatoren/leiders. Leider Halbe Bremer van het oude derde gaf dat stokje door. Halbe: bedankt!

Het tweede had een beetje teleurstellend seizoen, althans wat betreft de resultaten. Inmiddels is het bekende duo trainer-leider Harrie Boonstra en Bies Khoekhoen weer terug. Leider Klaas Banga moest namelijk wegens werkverplichtingen terugtreden. Klaas: bedankt!

Het eerste kende een merkwaardig seizoen. Tot aan de winterstop deed het -onder leiding van de nieuwe trainer Mark Kroese- mee om de eerste plaatsen. Daarna kampte het met een terugval. Dick Tillema nam na jarenlange trouwe dienst als leider afscheid. Ite Hoolsema nam zijn plaats in. Dick: bedankt! Leider Jeen Broeils en assistentscheidsrechter  Wander Kooistra zorgen voor de continuïteit.

Over het jeugdvoetbal heeft jeugdvoorzitter Jannie Postma een apart verslag.

Sponsors

Derk Jan Hofstee trekt hard aan de sponsoring. We kunnen ons verheugen in een stabiele steun van onze hoofd- en andere sponsors. Met de kledingsponsor Sportmaat is het contract vernieuwd met voor onze vv nog betere voorwaarden. We hebben ook enkele activiteiten speciaal voor onze ORG-hoofdsponsors georganiseerd

Bert Bosman verzorgt de wedstrijd- en balsponsors.

Alle sponsors: zeer bedankt voor jullie steun!

En: er kunnen natuurlijk altijd meer sponsors bij!

 Financiën

Onder leiding van onze penningmeester Klaas v.d. Heide hebben de nodige aandacht besteed aan de financiën. De inkomsten van de contributies, de sponsors en de kantine blijven positief stabiel en groeien hier en daar een klein beetje. We lossen af op ons kunstgrasveld. Zoals bekend moest onze club daar destijds

€ 50.000,= aan bijdragen. Die hebben we via leningen bij elkaar gekregen. We hebben nu nog een lening van €13.650,= uitstaan.

Kantine en onderhoud

We besteden veel aandacht aan het onderhoud van het kunstgrasveld. Door daar zuinig op te zijn hopen we er lang mee te kunnen. Dat moet ook, gezien de aanschafkosten. Inmiddels is de discussie over de mogelijke risico’s van de rubberkorrels bekend. We wachten de resultaten van het onderzoek af.

Inmiddels zijn contacten gelegd met de gemeente over de renovatie of vervanging van de kleedkamers bij veld 2.

De aantrekkelijkheid van de kantine is groter geworden door de beamer die we hebben aangeschaft. Belangrijke sportwedstrijden kunnen nu in de kantine bekeken worden. En natuurlijk letten we nadrukkelijk op het alcoholbeleid: onder de 18 geen alcohol!

Supportersvereniging

De banden met de Supportersvereniging zijn zeer goed. Een afvaardiging van het bestuur van de Supportersvereniging woont de bestuursvergaderingen van de vv bij. De Algemene Ledenvergaderingen worden sinds enkele jaren op dezelfde avond gehouden. Dat wordt positief gewaardeerd.

De Supportersvereniging heeft de Aftrap en het Sinterklaas georganiseerd.

Bestuur vv Grijpskerk Klaas-Wybo van der Hoek, Elke Toxopeus, Derk-Jan Hofstee, Kees van Es, Jannie Postma, met kandidaat-bestuursleden en adviseurs:  Thomas Pettinga, Albert Pietens, Ewoud Veenhuizen, Christel Nauta.