Rubberkorrels kunstgrasvelden

Vandaag (7 oktober) hebben wij onderstaande mail van de KNVB ontvangen.
Beste bestuurder,

Woensdag informeerden we jullie al over de uitzending van Zembla waarin zij aandacht hadden voor de mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden. Naar aanleiding van die uitzending ontvingen we bij de KNVB vragen van verenigingen en signaleren we dat verenigingen (en andere betrokkenen) twijfels hebben over het spelen op dergelijke velden.

Vragen die wij goed begrijpen. Mede daarom hechten we er waarde aan jullie nogmaals te informeren en aan te geven dat uit eerdere onderzoeken van het RIVM niet gebleken is dat spelen op kunstgrasvelden gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. En dat de velden dus gebruikt kunnen worden om op te spelen en trainen. Wel staat de KNVB erop dat er op zeer korte termijn aanvullend onderzoek komt. Dit onderzoek, te verrichten door het RIVM, moet antwoord geven op de vraagstukken zoals die nu bij ons en onze leden liggen.

Maandag zitten we met partijen als de Vereniging Sport en Gemeente (VSG), het RIVM en andere organisaties rond de tafel om deze kwestie te bespreken en de vervolgstappen vast te leggen. We houden iedereen via de website van de KNVB en per mail op de hoogte van het vervolgproces. Dit bericht kan eventueel op de eigen website worden geplaatst om leden te informeren. We hopen iedereen zo voldoende geïnformeerd te hebben. Voor meer informatie kun je hierbij doorverwijzen naar berichtgeving op KNVB.nl.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

6 oktober
Van de gemeente Zuidhorn kregen wij dit bericht:

“Rubber ingestrooide kunstgrasvelden Het televisieprogramma ZEMBLA zendt vanavond (woensdag 5 oktober 2016) om 21.10 uur bij de VARA op NPO 2 een item uit over rubber ingestrooide kunstgrasvelden. De gemeente Zuidhorn heeft ook een aantal voetbalkunstgrasvelden. We kunnen ons voorstellen, dat u naar aanleiding van de uitzending vragen heeft. Graag attenderen we u op het onderzoek naar rubbergranulaat, dat het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft gedaan naar de veiligheid. Uit dit onderzoek is gebleken, dat het rubbergranulaat geen gezondheidsrisico’s met zich mee brengt voor mensen die sporten op deze velden. Het RIVM geeft de gemeenten en KNVB een positief advies over het gebruik van rubbergranulaat. Meer informatie vindt u op de site van het RIVM/rubbergranulaat

Vanzelfsprekend volgt ons bestuur de berichten en ontwikkelingen nauwgezet.