Huisafspraken vv Grijpskerk

Ter herinnering: onze huisregels of -afspraken.

HUISAFSPRAKEN vv GRIJPSKERK

We voetballen voor ons plezier. Onze vv is een sportieve, gezonde en gezellige club. Laten we dat met elkaar zo houden! Daarom hebben we een aantal afspraken over hoe we met elkaar omgaan in en rond onze kantine. De afspraken gelden voor iedereen: leden en gasten. Dank voor je medewerking!

  • Houd de sfeer sportief en gezellig.
  • Respecteer elkaar, ook de gasten en tegenstanders.
  • Geniet en drink dus met mate alcohol.
  • Onder de 18 jaar: géén alcohol.
  • Sterke drank is verboden: neem dus ook géén drank mee naar onze kantine of terrein.
  • Rook niet in de kantine en de kleedkamers.
  • Neem geen glazen, flesjes of blikjes mee buiten de kantine tijdens de wedstrijden.
  • Wees zuinig op onze spullen en die van elkaar.
  • Bezorg anderen en ook de buurt géén overlast.
  • Achter de bar staan vrijwilligers: behandel hen ook met respect.

Het bestuur houdt zich het recht voor een ieder die zich niet aan onze afspraken houdt, uit de kantine en van ons terrein te verwijderen, een boete op te leggen en/of te schorsen.