Corona

De situatie rondom corona is grillig. Als voetbalvereniging hebben wij ook voortdurend te maken met de gevolgen van corona. Onze club volgt de coronamaatregelen, maar vraagt ook leden en andere betrokkenen alert te zijn.

Hieronder staat de meest actuele situatie:
РBij klachten blijf thuis en laat je testen, positief getest, meld dit bij corona coördinator.

De actuele informatie is te vinden op de site van de KNVB www.knvb.nl/coronavirus.