Tussenstand

Tijdens de start van de actie op zaterdag 30 september is een bedrag van 1386,- opgehaald (rondje met de rally-auto, verkoop hamburgers en spontane giften).

Het 35+/45+ toernooi heeft in totaal 1503.97 euro opgebracht! Wederom werden we verrast met spontane giften maar ook de verloting, onder leiding van Jelle Zijlstra,  leverde een mooi bedrag op.

De klaverjasmiddag (23-12-2017) heeft een bedrag van 731,29 euro opgeleverd.

De opbrengst van de emballagebonnen bij de Jumbo is 300,= euro.

Op 20 februari j.l. (uitvaart Bert Klunder) werd er een bedrag van 1113.70 euro opgehaald.

De spinningmarathon op 11 maart heeft opgebracht het geweldige bedrag van 2001.20 euro.

De opbrengst van de actie Suikerbrood Friesland is 570,= euro.

Van VV De WilperBoys ontvingen we 1500,=, de opbrengst van het bedrijvenvoetbaltoernooi welke werd gehouden op 2 juni j.l.

Tevens zijn er alweer een aantal spontane giften binnengekomen.

Ook degenen die een sponsorformulier hadden ingevuld hebben inmiddels bericht gehad en zijn tot betalen overgegaan.

De tussenstand is nu 10.950,18 euro!!

 

Nog niet de gehele opbrengst van de ingevulde sponsorformulieren is hierbij meegeteld.