Tussenstand

Tijdens de start van de actie op zaterdag 30 september is een bedrag van 1386,- opgehaald (rondje met de rally-auto, verkoop hamburgers en spontane giften).

Het 35+/45+ toernooi heeft in totaal 1503.97 euro opgebracht! Wederom werden we verrast met spontane giften maar ook de verloting, onder leiding van Jelle Zijlstra,  leverde een mooi bedrag op.

De klaverjasmiddag (23-12-2017) heeft een bedrag van 731,29 euro opgeleverd.

Tevens zijn er alweer een aantal spontane giften binnengekomen.

De tussenstand is nu 3936.26 euro!!

De opbrengst van de ingevulde sponsorformulieren is hierbij nog niet meegeteld.